Bibliòfils, bibliòmans, bibliòlatres, bibliòfobs i bibliocleptòmans

La bibliofília és l’‘afecció als llibres, especialment la que consisteix a col·leccionar-ne o a publicar o adquirir edicions dites de bibliòfil’. En un grau més intens tenim la bibliomania, ‘desig intens i immoderat de posseir molts llibres, especialment rars’, i les persones que n’estan afectades són els bibliòmans. La bibliolatria és la ‘veneració excessiva envers els llibres’, però ¿qui defineix aquest excés? Un bibliòfob té fòbia als llibres; un biblioclasta és un destructor de llibres i un bibliocleptòman és una ‘persona que roba llibres en llibreries o en biblioteques sense cap motivació d’ordre econòmic’. Un bibliognosta (amb el sufix gnostes, ‘coneixedor’) és una ‘persona que té un coneixement aprofundit de tot el que fa referència als llibres’ i la biblioteràpia és la ‘terapèutica ocupacional en què el pacient és induït a llegir llibres’. La disciplina que estudia l’organització i l’administració de les biblioteques és la biblioteconomia.

Mot relacionat