answer the call of nature

answer the call of naturecanviar l’aigua de les olives, orinar
A popular euphemism for urinating is “to answer the call of nature”.
Un eufemisme popular per a orinar és “canviar l’aigua de les olives”.

Origen: 1979. Literalment, contestar el crit de la naturalesa. En aquest cas el mot call vol dir crit que es fa perquè algú vingui.

Comentari: També hi ha les expressions above and beyond the call of duty, que es fa servir quan algú fa més del que se n’espera, i call of the wild, que descriu l’impuls de viure lluny de la civilització.

Sinònims: En són sinònims make a pit stop (lit.: fer una aturada a boxes) i see a man about a dog (lit.: veure un home per l’afer d’un gos).

Lou Hevly, An Idiom a Day. 366 dites angleses corresponents
a dites catalanes
(Manresa: Parcir, 2020), pàg. 26

Mot relacionat