sotragada f

Definició

1  Batzegada que experimenta un vehicle (o com la que experimenta un vehicle) en trobar una desigualtat del terreny.

2  (fig.)  Fet de ser afectat greument per una desgràcia, una pèrdua, etc.

El divorci ha estat una sotragada per a tots dos.

També: sotrac

Usos

  • «La sotragada del desastre colonial —diu explícitament Prat de la Riba— va despertar la massa honrada i sana del nostre poble, portant-la pel camí de les solucions autonomistes».

    Jordi Solé-Tura, Catalanisme i revolució burgesa. La síntesi de Prat de la Riba (Barcelona: Edicions 62, 1967), pàg. 198