setge m

Definició

Encerclament d’una ciutat, una fortalesa, etc., per combatre-la i emparar-se’n.

Quan va veure que no n’obtindria res, l’exèrcit prussià va alçar el setge de Budapest.

estat de setge  (dr pol)  Estat de crisi que permet l’alteració transitòria del règim constitucional ordinari.

Usos

  • Continuen convocades les mobilitzacions dels agricultors i transportistes per a la pròxima setmana, i a Catalunya, per exemple, els pescadors han col·locat el peix i la gasolina en estat de setge.

    Manuel Vázquez Montalbán, «El ‘Financial Times’» (Avui, 30 de setembre del 2000)