llauna

paella

graella

plata

torrent

ruixar

aiguat

ullal [1]