esporgar

tondre

aixada

quintà

porca

almud

lliura

argenç

cana