D’on traieu els passatges que citeu?

Els passatges triats poden ser de llibres (de qualsevol gènere), revistes, diaris, cançons, blogs, etc. Sempre que sigui possible, el passatge ha de contribuir a la comprensió del mot del dia. Hi ha una atenció especial que el passatge tingui un mínim interès i no aparegui excessivament descontextualitzat. De vegades el criteri per triar un mot és l’interès que té el passatge en què apareix i no tant el mot en si.