Compartiu l’opinió dels textos citats o dels enllaços recomanats?

No necessàriament: els passatges s’inclouen per il·lustrar l’ús del mot del dia i no tenim per què compartir les opinions que s’hi expressen. Així mateix, si recomanem un enllaç és sobretot per l’interès lingüístic o informatiu i no perquè en compartim cap orientació política o opinions en concret que puguin contenir.