búnquer

turpitud

avalot

escull

sondroll

esberlar