Mot: i prou

					
<!doctype html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<head>
	<title>
		Rodamots, cada dia un mot - https://rodamots.cat/i-prou/	</title>
	<!--[if !mso]><!-- -->
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
	<!--<![endif]-->
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<style type="text/css">
		#outlook a { padding:0; }
		.ReadMsgBody { width:100%; }
		.ExternalClass { width:100%; }
		.ExternalClass * { line-height:100%; }
		body { margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%; }
		table, td { border-collapse:collapse;mso-table-lspace:0pt;mso-table-rspace:0pt; }
		img { border:0;height:auto;line-height:100%; outline:none;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic; }
		p { display:block;margin:13px 0; }
	</style>
	<!--[if !mso]><!-->
	<style type="text/css">
		@media only screen and (max-width:480px) {
			@-ms-viewport { width:320px; }
			@viewport { width:320px; }
		}
	</style>
	<!--<![endif]-->
	<!--[if mso]>
	<xml>
		<o:OfficeDocumentSettings>
			<o:AllowPNG/>
			<o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
		</o:OfficeDocumentSettings>
	</xml>
	<![endif]-->
	<!--[if lte mso 11]>
	<style type="text/css">
		.outlook-group-fix { width:100% !important; }
	</style>
	<![endif]-->

	<!--[if !mso]><!-->
	<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet" type="text/css">
	<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow" rel="stylesheet" type="text/css">
	<style type="text/css">
		@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);
		@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow);
	</style>
	<!--<![endif]-->
	<style type="text/css">
		@media only screen and (min-width:480px) {
			.mj-column-per-100 { width:100% !important; }
		}
	</style>
	<style type="text/css">


	</style>

</head>
<body style="background-color:#f9f9f9;">
<div style="background-color:#f9f9f9;">
	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#555;">
																				<p>Cada dia un mot | <a href="https://rodamots.cat/i-prou/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">4990</a> | Divendres, 22 d'octubre del 2021 |
											<a href="http://rodamots.cat/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">RodaMots</a>
										</p>
									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- capçalera mot del dia -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#ec4a49;background-color:#ec4a49;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ec4a49;background-color:#ec4a49;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;padding-bottom:5px;padding-top:10px;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" width="100%">
							<tbody>
							<tr>
								<td style="vertical-align:top;padding:0;">

									<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" width="100%">

										<tr>
											<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

												<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#ffffff;">
													<h1 style="padding:0;margin:0;font-size:35px;line-height:35px;font-weight:500">i prou<i style="padding-left:10px;font-size:20px;font-weight:400"> </i></h1>
												</div>

											</td>
										</tr>

									</table>

								</td>
							</tr>
							</tbody>
						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- secció definició -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
									<p>Del mot <em>només</em> en trobem testimonis al segle XVI. <a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/tanmateix/">Tanmateix</a>, tot imitant l’ús del castellà <em>solo</em>, hi ha una tendència a fer servir <em>només</em> d’una manera aclaparadora i <a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/foragitar/">foragitar</a> de la parla tot de recursos que fins no fa gaire l’enriquien. Per exemple, la construcció <strong>i prou</strong> col·locada al final d’una oració, com en aquest fragment de Josep M. de Sagarra: «Se’l menjaven les formigues, els pregadéus, els escarbatets i les estisoretes; les garses en <a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/tastar/">tastaven</a> una mica i prou» (en lloc de «...les garses només en tastaven una mica»).</p>
<p><a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/autor/jordi-badia-i-pujol/">Jordi Badia i Pujol</a>, <em>Salvem els mots</em> (Barcelona: Rosa dels Vents, 2021), pàg. 140</p>									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- divider -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
					<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
					</p>
					<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- secció etimologia -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
										<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Etimologia</h2>
									</div>

								</td>
							</tr>

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
									
									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- divider -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
					<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
					</p>
					<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- secció usos -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
										<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Usos</h2>
									</div>

								</td>
							</tr>

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
									
							<p style="color:#000000;padding:0;margin:0">No parlo pas del lèxic <strong>i prou</strong>, sinó també de les construccions, de l’estructura, de les parts essencials. Si abans trobàvem la interferència en un conjunt més o menys extens de mots, ara abasta també la sintaxi i la fonètica, que són els pilars de qualsevol idioma.</p><p style="padding:0;margin:5px 0 0;"><span style="color:#5abed6">Jordi Badia i Pujol</span>, introducció a <em>Salvem els mots</em> (Barcelona: Rosa dels Vents, 2021), pàg. 9
</p>																								<p style="padding:0;margin:20px 0 0;font-style:italic;">Vegeu-ne un altre passatge <a href="https://rodamots.cat/i-prou/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;"> a la web</a> </p>
										
									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- divider -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
					<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
					</p>
					<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->


	<!-- secció tema de la setmana -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
										<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Aquesta setmana</h2>
									</div>

								</td>
							</tr>

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">

										<p>Mots i passatges que trobem a <em>Salvem els mots</em>, de Jordi Badia i Pujol (Rosa dels Vents, 2021)</p>
									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- divider -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td

								>
					<![endif]-->

					<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
					</p>

					<!--[if mso | IE]>
					<table
						align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px"
						>
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>

					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	<!-- secció enllaços -->
		<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
										<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Enllaços</h2>				<ul style="font-family:Open Sans,Arial,Helvetica;line-height:24px;margin-left:0;padding-left:0">
							<li><a href="https://rodamots.cat/escreix/jordi-badia-pujol-i-prou/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">L’escreix / Salvem els mots: ‘i prou’, per Jordi Badia i Pujol</a></li><li><a href="https://www.vilaweb.cat/categoria/opinio/ras-i-curt/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">Ras i curt, els articles de Jordi Badia i Pujol sobre llengua</a></li>						</ul>
									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

	
	<!-- divider -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
					<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
					</p>
					<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->
	<!-- secció la frase del dia -->

	<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
										<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">La frase del dia</h2>
									</div>

								</td>
							</tr>

							<tr>
								<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
										<p>«Tots els usos de la paraula per a tothom» em sembla una bona divisa, d’un bell to democràtic. No pas perquè tothom sigui artista, sinó perquè ningú no sigui esclau.</p>
<p>Gianni Rodari, escriptor i pedagog italià (1920-1980)</p>
<p>[a/n l’endemà: CI aniversari]</p>

									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>

	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


	<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">

		<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
			<tbody>
			<tr>
				<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
					<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

					<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

						<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

							<tr>
								<td align="center" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="border-collapse:collapse;border-spacing:0px;">
										<tbody>
										<tr>
											<td style="width:150px;">

											<a href="http://www.rodamots.cat"><img height="auto" src="http://rodamots.cat/rmwp/wp-content/themes/rodamots/library/images/logo6.png" style="border:0;display:block;outline:none;text-decoration:none;width:100%;" width="150"></a>

											</td>
										</tr>
										</tbody>
									</table>

								</td>
							</tr>

							<tr>
								<td align="center" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

									<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:14px;line-height:18px;text-align:center;color:#555;">
										<p style="padding:0;margin: 0">Una iniciativa de la Xarxa de Mots | Idea i coordinació: Jordi Palou</p>
										<p style="padding:0;margin:5px 0 0 0"><a href="mailto:info@rodamots.cat" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">info@rodamots.cat</a> | <a href="http://rodamots.cat" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">www.rodamots.cat</a>
										</p>
										<p style="padding:0;margin:10px 0 0 0">
										<a href="https://twitter.com/rodamots" target="_blank">
											<img height="auto" src="http://rodamots.cat/rmwp/wp-content/themes/rodamots/library/images/logo_twitter.png" style="border:0;display:inline;outline:none;text-decoration:none;" width="25"/>
										</a>   <a href="http://rodamots.cat/feed/" target="_blank">
											<img height="auto" src="http://rodamots.cat/rmwp/wp-content/themes/rodamots/library/images/rss_icon.png" style="border:0;display:inline;outline:none;text-decoration:none;" width="25"/>
										</a>
										</p>

										<p style="font-size:12px;line-height:14px">D'acord amb la legislació sobre protecció de dades, us informem que rebeu aquest missatge a l'adreça que ens vau facilitar en subscriure-us i que vam incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades, modificar-les
											o cancel·lar-les escrivint a info@rodamots.cat.
										</p>
										<p>
											<a href="@@@BAIXA@@@" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">Vull deixar de rebre 'Cada dia un mot'</a><br>

										</p>
									</div>

								</td>
							</tr>

						</table>

					</div>

					<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
				</td>
			</tr>
			</tbody>
		</table>

	</div>


	<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->


</div>

</body>
</html>

						
				
Rodamots, cada dia un mot - https://rodamots.cat/i-prou/

Cada dia un mot | 4990 | Divendres, 22 d'octubre del 2021 | RodaMots

i prou

Del mot només en trobem testimonis al segle XVI. Tanmateix, tot imitant l’ús del castellà solo, hi ha una tendència a fer servir només d’una manera aclaparadora i foragitar de la parla tot de recursos que fins no fa gaire l’enriquien. Per exemple, la construcció i prou col·locada al final d’una oració, com en aquest fragment de Josep M. de Sagarra: «Se’l menjaven les formigues, els pregadéus, els escarbatets i les estisoretes; les garses en tastaven una mica i prou» (en lloc de «...les garses només en tastaven una mica»).

Jordi Badia i Pujol, Salvem els mots (Barcelona: Rosa dels Vents, 2021), pàg. 140

Etimologia

Usos

No parlo pas del lèxic i prou, sinó també de les construccions, de l’estructura, de les parts essencials. Si abans trobàvem la interferència en un conjunt més o menys extens de mots, ara abasta també la sintaxi i la fonètica, que són els pilars de qualsevol idioma.

Jordi Badia i Pujol, introducció a Salvem els mots (Barcelona: Rosa dels Vents, 2021), pàg. 9

Vegeu-ne un altre passatge a la web

Aquesta setmana

Mots i passatges que trobem a Salvem els mots, de Jordi Badia i Pujol (Rosa dels Vents, 2021)

La frase del dia

«Tots els usos de la paraula per a tothom» em sembla una bona divisa, d’un bell to democràtic. No pas perquè tothom sigui artista, sinó perquè ningú no sigui esclau.

Gianni Rodari, escriptor i pedagog italià (1920-1980)

[a/n l’endemà: CI aniversari]

Una iniciativa de la Xarxa de Mots | Idea i coordinació: Jordi Palou

info@rodamots.cat | www.rodamots.cat

   

D'acord amb la legislació sobre protecció de dades, us informem que rebeu aquest missatge a l'adreça que ens vau facilitar en subscriure-us i que vam incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades, modificar-les o cancel·lar-les escrivint a info@rodamots.cat.

Vull deixar de rebre 'Cada dia un mot'