Mot: de mala manera

					
		<!doctype html>
		<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">

		<head>
			<title>
				Rodamots, cada dia un mot - https://rodamots.cat/de-mala-manera/			</title>
			<!--[if !mso]><!-- -->
			<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
			<!--<![endif]-->
			<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
			<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
			<style type="text/css">
				#outlook a {
					padding: 0;
				}

				.ReadMsgBody {
					width: 100%;
				}

				.ExternalClass {
					width: 100%;
				}

				.ExternalClass * {
					line-height: 100%;
				}

				body {
					margin: 0;
					padding: 0;
					-webkit-text-size-adjust: 100%;
					-ms-text-size-adjust: 100%;
				}

				table,
				td {
					border-collapse: collapse;
					mso-table-lspace: 0pt;
					mso-table-rspace: 0pt;
				}

				img {
					border: 0;
					height: auto;
					line-height: 100%;
					outline: none;
					text-decoration: none;
					-ms-interpolation-mode: bicubic;
				}

				p {
					display: block;
					margin: 13px 0;
				}

				a {
					color: #ec4a49;
				}
			</style>
			<!--[if !mso]><!-->
			<style type="text/css">
				@media only screen and (max-width:480px) {
					@-ms-viewport {
						width: 320px;
					}

					@viewport {
						width: 320px;
					}
				}
			</style>
			<!--<![endif]-->
			<!--[if mso]>
	<xml>
		<o:OfficeDocumentSettings>
			<o:AllowPNG/>
			<o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
		</o:OfficeDocumentSettings>
	</xml>
	<![endif]-->
			<!--[if lte mso 11]>
	<style type="text/css">
		.outlook-group-fix { width:100% !important; }
	</style>
	<![endif]-->

			<!--[if !mso]><!-->
			<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet" type="text/css">
			<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow" rel="stylesheet" type="text/css">
			<style type="text/css">
				@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);
				@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow);
			</style>
			<!--<![endif]-->
			<style type="text/css">
				@media only screen and (min-width:480px) {
					.mj-column-per-100 {
						width: 100% !important;
					}
				}
			</style>
			<style type="text/css">


			</style>

		</head>

		<body style="background-color:#f9f9f9;">
			<div style="background-color:#f9f9f9;">
				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#555;">
																												<p>Cada dia un mot | <a href="https://rodamots.cat/de-mala-manera/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">5289</a> | dijous, 23 de març del 2023 |
															<a href="http://rodamots.cat/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">RodaMots</a>
														</p>
													</div>

												</td>
											</tr>

										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- capçalera mot del dia -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="background:#ec4a49;background-color:#ec4a49;Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ec4a49;background-color:#ec4a49;width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;padding-bottom:5px;padding-top:10px;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" width="100%">
											<tbody>
												<tr>
													<td style="vertical-align:top;padding:0;">

														<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" width="100%">

															<tr>
																<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

																	<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#ffffff;">
																		<h1 style="padding:0;margin:0;font-size:35px;line-height:35px;font-weight:500">de mala manera<i style="padding-left:10px;font-size:20px;font-weight:400"> loc adv </i></h1>
																	</div>

																</td>
															</tr>

														</table>

													</td>
												</tr>
											</tbody>
										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- secció definició -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
														<p>Molt, excessivament.</p>
<blockquote style="font-style: italic; padding-left: 0;">
<p>Xerra de mala manera.</p>
<p>Sempre que li fa mal l’estómac es queixa de mala manera; no para de gemegar.</p>
</blockquote>
<p><span class="petita"><em>De mala manera</em> també pot voler dir ‘de manera poc educada o hostil’ (<em>Li ho va demanar de mala manera i per això no va aconseguir que digués que sí</em>) o simplement ‘malament’ (<em>En aquella fonda vam dinar de mala manera</em>). </span></p>													</div>

												</td>
											</tr>

										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- divider -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
									<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
									</p>
									<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->
								<!-- divider -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
									<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
									</p>
									<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- secció usos -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
														<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Usos</h2>
													</div>

												</td>
											</tr>

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
														
																<p style="color:#000000;padding:0;margin:0">A la <a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/dispesa/">dispesa</a> li prenien el pèl <strong>de mala manera</strong>, i ell no <a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/adonar-se/">se n’adonava</a>: estava tan satisfet, tan satisfet, que fins contava detalls del seu <a style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;" href="https://rodamots.cat/festeig/">festeig</a> a la dispesera. Aquelles relacions duraren un parell de mesos.</p><p style="padding:0;margin:5px 0 0;"><span style="color:#3498db"> Josep M. de Sagarra</span>, <em>Paulina Buxareu</em> (1919)
</p><p style="color:#000000;padding:0;margin:25px 0 0 0">A la imatge fixada en blanc i negre només hi havia vist el meu pare quan era jove. Hi havia identificat les raons per les quals l’estimava i per això l’havia conservada al diccionari, com una flor que quan s’asseca ens ha de recordar el moment en què ens la van regalar. En tota la resta de coses no hi havia parat esment i per això quan jo li vaig ensenyar la joia devia patir <strong>de mala manera</strong>. Però no ho va donar a entendre, va reprimir les seves reaccions alhora que provava d’entelar la meva mirada inoportuna amb comentaris ensucrats o nostàlgics.</p><p style="padding:0;margin:5px 0 0;"><span style="color:#3498db"></span>Elena Ferrante, <em>La vida mentidera dels adults</em> (Barcelona: La Campana, 2020), traducció de Pau Vidal
</p>																																											<p style="padding:0;margin:20px 0 0;font-style:italic;">Vegeu-ne un altre passatge <a href="https://rodamots.cat/de-mala-manera/" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;"> a la web</a> </p>
														
													</div>

												</td>
											</tr>

										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- divider -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
									<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
									</p>
									<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->


				<!-- secció tema de la setmana -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
														<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Aquesta setmana</h2>
													</div>

												</td>
											</tr>

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">

														<p>Mots desmesurats</p>
													</div>

												</td>
											</tr>

										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- divider -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td

								>
					<![endif]-->

									<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
									</p>

									<!--[if mso | IE]>
					<table
						align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px"
						>
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>

					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				<!-- secció enllaços -->
										<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


						<div style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;Margin:0px auto;max-width:600px;">

							<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#ffffff;background-color:#ffffff;width:100%;">
								<tbody>
									<tr>
										<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
											<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

											<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

												<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

													<tr>
														<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

															<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
																<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">Enllaços</h2>																<ul style="font-family:Open Sans,Arial,Helvetica;line-height:24px;margin-left:0;padding-left:0">
																	<li><a href="https://projectetraces.uab.cat/tracesbd/marges/2013/marges_a2013nextrap307.pdf" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">Les novel·les de Josep M. de Sagarra, per Jordi Castellanos</a></li><li><a href="https://www.eltemps.cat/article/11142/un-tomb-per-la-napols-delena-ferrante" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">Un tomb per la Nàpols d’Elena Ferrante, per Enrico Ippolito</a></li>																</ul>
															</div>

														</td>
													</tr>

												</table>

											</div>

											<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
										</td>
									</tr>
								</tbody>
							</table>

						</div>


						<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->

				
				<!-- divider -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600">
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->
				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td>
					<![endif]-->
									<p style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:100%;">
									</p>
									<!--[if mso | IE]>
					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top:dashed 1px lightgrey;font-size:1;margin:0px auto;width:550px;" role="presentation" width="550px">
						<tr>
							<td style="height:0;line-height:0;">
								 
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					</tr>
					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->
				<!-- secció la frase del dia -->

				<!--[if mso | IE]>
	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background:#fbf3f3;background-color:#fbf3f3;width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0;padding-bottom:0;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:PT Sans Narrow, Arial, Helvetica;font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
														<h2 style="font-size:23px;font-weight:400">La frase del dia</h2>
													</div>

												</td>
											</tr>

											<tr>
												<td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:16px;line-height:22px;text-align:left;color:#000;">
														<p>Llegint, sigui novel·les o poemes, sigui cartes, diaris o qui sap si receptes de cuina, ens llegim a nosaltres mateixos (Proust i «cada lector és el lector de si mateix»).</p>
<p>Arnau Barios (Térmens, la Noguera, 1989)</p>

													</div>

												</td>
											</tr>

										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>

	<table
		align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"
		>
		<tr>
			<td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;">
	<![endif]-->


				<div style="Margin:0px auto;max-width:600px;">

					<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%;">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;text-align:center;vertical-align:top;">
									<!--[if mso | IE]>
					<table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

						<tr>

							<td
								style="vertical-align:top;width:600px;"
								>
					<![endif]-->

									<div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:100%;">

										<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%">

											<tr>
												<td align="center" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="border-collapse:collapse;border-spacing:0px;">
														<tbody>
															<tr>
																<td style="width:150px;">

																	<a href="http://www.rodamots.cat" style="text-decoration:none;"><img height="auto" src="http://rodamots.cat/wp-content/themes/rodamots/library/images/logo6.png" style="border:0;display:block;outline:none;text-decoration:none;width:100%;" width="150"></a>

																</td>
															</tr>
														</tbody>
													</table>

												</td>
											</tr>

											<tr>
												<td align="center" style="font-size:0px;padding:10px 25px;word-break:break-word;">

													<div style="font-family:Open Sans, Arial, Helvetica;font-size:14px;line-height:18px;text-align:center;color:#555;">
														<p style="padding:0;margin: 0">Una iniciativa de la Xarxa de Mots | Idea i coordinació: Jordi Palou</p>
														<p style="padding:0;margin:5px 0 0 0"><a href="mailto:info@rodamots.cat" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">info@rodamots.cat</a> | <a href="http://rodamots.cat" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">www.rodamots.cat</a>
														</p>
														<p style="padding:0;margin:10px 0 0 0">
															<a href="https://twitter.com/rodamots" target="_blank" style="text-decoration:none;">
																<img height=" auto" src="http://rodamots.cat/wp-content/themes/rodamots/library/images/logo_twitter.png" style="border:0;display:inline;outline:none;text-decoration:none;" width="25" />
															</a>   <a href="https://www.instagram.com/rodamots/" target="_blank" style="text-decoration:none;">
																<img height="auto" src="http://rodamots.cat/wp-content/uploads/2019/05/logo_instagram_25.jpeg" style="border:0;display:inline;outline:none;text-decoration:none;" width="25" />
															</a>   <a href="http://rodamots.cat/feed/" target="_blank" style="text-decoration:none;">
																<img height="auto" src="http://rodamots.cat/wp-content/themes/rodamots/library/images/rss_icon.png" style="border:0;display:inline;outline:none;text-decoration:none;" width="25" />
															</a>   <a href="https://www.vilaweb.cat/paraulogic/" target="_blank" style="text-decoration:none;">
																<img height="auto" src="https://rodamots.cat/wp-content/uploads/2021/11/favicon_paraulogic_25.png" style="border:0;display:inline;outline:none;text-decoration:none;" width="25" />
															</a>

														</p>

														<p style="font-size:12px;line-height:14px">D'acord amb la legislació sobre protecció de dades, us informem que rebeu aquest missatge a l'adreça que ens vau facilitar en subscriure-us i que vam incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades, modificar-les
															o cancel·lar-les escrivint a <a href="mailto:info@rodamots.cat" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; ">info@rodamots.cat</a>
														</p>
														<p>
															<a href="@@@BAIXA@@@" style="color: #ec4a49; text-decoration: underline; line-height: 20px;">Vull deixar de rebre 'Cada dia un mot'</a><br>

														</p>
													</div>

												</td>
											</tr>

										</table>

									</div>

									<!--[if mso | IE]>
					</td>

					</tr>

					</table>
					<![endif]-->
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>

				</div>


				<!--[if mso | IE]>
	</td>
	</tr>
	</table>
	<![endif]-->


			</div>

		</body>

		</html>

					
				
Rodamots, cada dia un mot - https://rodamots.cat/de-mala-manera/

Cada dia un mot | 5289 | dijous, 23 de març del 2023 | RodaMots

de mala manera loc adv

Molt, excessivament.

Xerra de mala manera.

Sempre que li fa mal l’estómac es queixa de mala manera; no para de gemegar.

De mala manera també pot voler dir ‘de manera poc educada o hostil’ (Li ho va demanar de mala manera i per això no va aconseguir que digués que sí) o simplement ‘malament’ (En aquella fonda vam dinar de mala manera).

Usos

A la dispesa li prenien el pèl de mala manera, i ell no se n’adonava: estava tan satisfet, tan satisfet, que fins contava detalls del seu festeig a la dispesera. Aquelles relacions duraren un parell de mesos.

Josep M. de Sagarra, Paulina Buxareu (1919)

A la imatge fixada en blanc i negre només hi havia vist el meu pare quan era jove. Hi havia identificat les raons per les quals l’estimava i per això l’havia conservada al diccionari, com una flor que quan s’asseca ens ha de recordar el moment en què ens la van regalar. En tota la resta de coses no hi havia parat esment i per això quan jo li vaig ensenyar la joia devia patir de mala manera. Però no ho va donar a entendre, va reprimir les seves reaccions alhora que provava d’entelar la meva mirada inoportuna amb comentaris ensucrats o nostàlgics.

Elena Ferrante, La vida mentidera dels adults (Barcelona: La Campana, 2020), traducció de Pau Vidal

Vegeu-ne un altre passatge a la web

Aquesta setmana

Mots desmesurats

La frase del dia

Llegint, sigui novel·les o poemes, sigui cartes, diaris o qui sap si receptes de cuina, ens llegim a nosaltres mateixos (Proust i «cada lector és el lector de si mateix»).

Arnau Barios (Térmens, la Noguera, 1989)

Una iniciativa de la Xarxa de Mots | Idea i coordinació: Jordi Palou

info@rodamots.cat | www.rodamots.cat

           

D'acord amb la legislació sobre protecció de dades, us informem que rebeu aquest missatge a l'adreça que ens vau facilitar en subscriure-us i que vam incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades, modificar-les o cancel·lar-les escrivint a info@rodamots.cat

Vull deixar de rebre 'Cada dia un mot'