Una i oli, creu i ratlla

Aquesta exclamació (una i oli!), encara que no la coneixia, la vaig entendre perfectament a la primera. És equivalent a la castellana «una y no más, santo Tomás». Aquestes expressions signifiquen que una cosa determinada l’hem feta només una vegada però amb aquesta ja n’hem tingut prou i no pensem fer-la mai més de la vida.

L’exclamació castellana la conec d’antic, però no en sabia cap en català que fóra exactament equivalent. En la nostra llengua, per a expressar aquest concepte, jo sempre he dit «creu i ratlla!», però el significat no és exacte al cent per cent. Amb «creu i ratlla!» posem de manifest que allò de què parlem no tornarem a fer-ho mai més de la vida, però no significa que ho hàgem fet només una volta, podem haver-ho fet milers de voltes abans de dir que no ho tornarem a fer.

Si algú conex cap altra exclamació catalana que equivalga exactament a «una i oli!» li pregue que m’ho faça saber.

Eugeni S. Reig a la llista Migjorn (eugeni.s.reig@telefonica.net)

Mot relacionat