Una capsa de rifaclis[rifaclis]

   Capsa antiga de galetes Rifacli