En Sísif trenca el plat bonic (o l’hi trenquen)


[trencar el plat bonic I] 


 
[trencar el plat bonic II]
 


 [trencar el plat bonic III]

 

Tires publicades a El Punt el 19 de juliol del 2007, el 27 de juliol del 2008 i el 20 de febrer del 2007, respectivament — © Jordi Soler