Tarongetes

tarongetesEl capolat de carn, en lloc de fer-se només de magre de porc, es pot fer amb magre de porc i de vedella a parts iguals i, si se’l vol enriquir més, se li pot afegir una botifarra de carn i una miqueta de sagí.

Aquesta és la pilota típica que els valencians incorporem a l’olla o putxero de Nadal. Té la forma i la grandària d’una taronja petita i, per això, rep la denominació de tarongeta en una àmplia zona del migjorn valencià que comprén tota la zona valencianoparlant al sud de la línia Biar-Busot i bona part de la Marina.

Eugeni S. Reig, El valencià de sempre (Alzira: Bromera, 2015)

Mot relacionat