Sinonímia del galzeran

El galzeran, anomenat, científicament, Ruscus aculeatus, és un arbust molt allunyat també del boix grèvol. Presenta també, segons Francesc Mascians a Els noms vulgars de les plantes a les terres catalanes, una sinonímia profusa: galleran, gallaret, datzerà, gatzeran, boix mascle, boix marí, brusc, brusca, búfol, herba de l’erisipela, herba erisipelera, llorer bord, cirerer de Betlem, cireretes de Betlem, cireretes del bon pastor, guindes del bon pastor, cireretes guindes, mataaranyes.

  • Albert Jané, «Boix grèvol i galzeran» (Avui, 28 de desembre del 1980)

Mot relacionat