Rebentats, rasques, brufar

Miquel Adrover, de Campos (Mallorca), ens escriu:

A propòsit del rebentat d’avui, definit amb tota correcció, volia que sabéssiu que, si el rebentat és amb canya (o sia cafè + canya), es diu «una rasca». És molt típic de Felanitx.

S’usa «rebentar el cafè», per exemple: «Aquest cafè el podríem rebentar amb un poc de conyac». Un avantatge, per petit que sigui, sobre el castellà, el qual, que jo sàpiga, no pot dir «vamos a carajillar este café».

I puix que la cosa va de «suc», que és com els pagesos solen anomenar els licors i altres spirits, us interessarà la segona accepció de brufar, vivíssima sobretot a Felanitx, on sovint, quan per exemple has passat uns exàmens, sentiràs que qualcú diu «això ho hem de brufar».

brufar || 2. Beure vi o altre licor en celebració d’una festa, d’una inauguració, etc. (Mall.). Brufar s’infant: beure en celebració d’un bateig. Brufar sa novia: beure a la salut d’una novia. Brufar es porc: beure aiguardent els assistents a les matances (Diccionari català-valencià-balear).

Mot relacionat