Què més podem tocar, a més del botet?

Segons Pau Vidal a El catanyol es cura, les expressions tocar els nassos, la pera, els pebrots, allò que no sona, el botet o la moral són eufemismes (perfectament legítims) de tocar els collons. El catanyol «Aquest l’únic que vol és *tocar-nos la polla» es pot expressar genuïnament amb «Aquest l’únic que vol és tocar-nos els collons».

Mot relacionat