Per què ‘cafarnaüm’?

Cafarnaüm  Ciutat de Galilea en la sinagoga de la qual Jesús va començar a predicar la seva doctrina. Allà mateix hi va obrar un dels seus miracles, fent sortir un esperit impur del cos d’un home que l’increpava. També és on va guarir el servent d’un centurió que li ho va demanar amb molta fe, i on va començar a parlar de la futura institució del sagrament de l’eucaristia. El nom de la ciutat prové de l’hebreu Kefar Nahum, ‘vila de la consolació’, i ha estat identificat amb Tell Hum, destruïda vers el segle VII dC. En el llenguatge popular un cafarnaüm és una situació caòtica.
• Salvador Alsius, Hem perdut l’oremus. Petita enciclopèdia de la cultura catòlica (Barcelona: La Campana, 1998)

Per què Cafarnaüm és sinònim de caos o desordre? Segurament perquè segons el Nou Testament s’hi van registrar greus incidents quan la població es va avalotar contra Jesús i la seva predicació. És per això que la va maleir:

Llavors començà a increpar les mateixes poblacions on havia donat tantes mostres del seu poder, perquè no havien canviat de vida. […] «I tu, Cafarnaüm, et penses que t’elevaràs fins al cel, i t’enfonsaràs en l’abisme dels morts; perquè si a Sodoma s’hagueren vist els prodigis que s’han vist en tu, avui encara existiria. I també et dic que el dia del judici no serà tan dur per a la terra de Sodoma com per a tu.» (Mateu, 11; versió de Joan F. Mira)

Torneu a cafarnaüm

Mot relacionat