Nyicris

Si ets magre i sec de mena et poden tractar de moltes maneres: de volàtil com la boira, per neulit; de tronquet ben poca cosa, per escanyolit; d’escàs de carn, per escardalenc; de trist, per desnerit; de melindro sec, per secall; o de nul·litat llatina, nihil, per nyicris.

Segurament per raó de l’especial sonoritat que té, nyicris (i sa variant nyiclis) també ha estat usat popularment com a negació en frases del tipus: «—Dóna’m això. –Nyicris!» (volent dir ‘ni t’ho pensis!’), equivalent a casos més moderns com ara nanai o nasti de plasti. De fet el so ny- a principi de paraula té molt de rendiment onomatopeic: nyac, nyam, nyanyo, nyap, nyec-nyec, nyeu-nyeu, nyic-nyic, nyigo-nyigo o nyigui-nyogui.

  • Pau Vidal, En perill d’extinció. Cent paraules per salvar (Barcelona: Labutxaca, 2009), pàg. 111

Mot relacionat