Pau Vidal: El catanyol es cura 3/5

 

Tu mateix  

 

Exemple d’ús: «Tu què et demanes? Birra o coca?»

Ús correcte: «Tu què demanes, birra o coca?»

Exemple d’ús: «Sempre es demana festa els divendres.»

Ús correcte: «Sempre demana festa els divendres.»

Explicació: El castellà col·loquial té molta més tendència a la reflexivitat que no el català: «Me bajo en la siguiente», «No te rías que es peor», «Se sube a la cabeza», «Pasaos por casa»; nosaltres fem «Baixo…», «No riguis…», «Puja al cap», «Passeu per casa». 

Pau Vidal, El catanyol es cura (Barcelona: Barcanova, 2012), pàg. 116