Pau Vidal: El catanyol es cura 2/5

 

Entre escriptors  

 

Exemple d’ús: «Estic encallat en aquell maleït paràgraf de l’accident.»

Ús correcte: «…en aquell coi de paràgraf de l’accident.»

Explicació: I, sense eufemismes, «en aquell cony / collons de paràgraf de l’accident». Encara que hi ha traductors de doblatge que sembla que no se n’han adonat («Maleït cabró!»), maleït/da (de l’anglès damned) repugna tant a la intuïció autòctona que no ha penetrat gens en la parla popular. L’adjectiu maleït només el fem anar darrere de substantiu («Té un geni maleït», «És una dona maleïda per sempre») o a la imprecació arcaica «Maleït siga!», d’ús limitat a còmics i novel·les d’època. 

Pau Vidal, El catanyol es cura (Barcelona: Barcanova, 2012), pàg. 124