Oldre i aulorar

Voldria dir-vos que a Flix, el meu poble a la Ribera d’Ebre, quan volem olorar alguna cosa utilitzem el terme aulorar i que és una paraula viva en tot el territori. Penso que és una paraula d’ús comú en tota la comarca i que és ben viva. —Dora Cervelló Ceró

Al Baix Camp i suposo que contrades veïnes, la pronúncia aulor i aulorar són les usuals. —Romà Massot

A Tortosa diem aulorar de tota la vida i m’atreviria a dir que per la zona també. —Elena Blasco

Torneu a oldre

Mot relacionat