Ninots de Toni Batllori amb hic et nunc


[hic et nunc]

   Ninots de Toni Batllori al·lusius a l’expressió llatina hic et nunc.

Trets de Hic et nunc. Aquí i ara… encara parlem llatí (Barcelona: La Vanguardia, 2013)

Torneu a hic et nunc