Ninot de Bergé: tamboret

Ninots d’actualitat 4/5

[tamboret]

   Publicat al Diari de Girona el 25 de febrer del 2012 — © Bergé

Torneu a tamboret