Nen guardant porcs al Pla de Mallorca

Nens i nenes treballaven sovint de porcaters o rabadans sense rebre cap compensació monetària, que normalment l’amo pagava directament als pares. Més tard, cap als tretze o catorze anys, els joves començaven a fer les mateixes feines que els adults i a integrar-se en el món dels mossos i jornalers. Nen guardant els porcs al Pla de Mallorca (Llegat Josep Pons Frau, Ajuntament de Palma).

Imatge reproduïda a la Història agrària dels Països Catalans, vol. 1, d’Emili Giralt i Raventós i ‎Maria del Tura Bolòs (Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, 2005), pàg. 308

Mot relacionat