Locucions i refranys amb moixos

Anar peu de moix: caminar cautelosament, procurant no fer soroll (Mall.)

Fer mà de moix: robar (Mall.); palpar d’amagat, sobretot per fins luxuriosos (Men.).

No haver-hi un moix: no haver-hi ningú, estar un lloc desert.

Fer una cosa tant com sa coa d’es moix: no fer-la, abstenir-se’n, no esser capaç de fer-la.

Caure de peus, com es moixos: caure i no fer-se mal, o bé tenir una sort extraordinària.

Tenir set vides, com els moixos: tenir molta vitalitat.

Esser lleig com una brega de moixos: esser extremadament lleig.

Agafar un moix: emborratxar-se. Dur un bon moix: estar molt embriac.

 

Refranys

«Es moixos fan ses dones endreçades»: significa que els gats propensos a robar el menjar de les cuines i rebosts obliguen les dones a posar esment a guardar-lo bé.

«A casa que hi ha moix negre, no hi falten doblers» (Men.); «A casa de moix negre, gallina blanca i gall ros mai falten valors» (Mall.).

«Allà on no hi ha moix, ses rates van a lloure» (Mall.); «Com es moix no hi és, ses rates ronden sa casa» (Men.): vol dir que en no haver-hi autoritat, els súbdits en fan de les seves.

Font: Diccionari català valencià balear, entrada moix