Josep Pla i l’anar fent

És colossal! En aquest país cada dia hi ha més gent que es queda sense feina, cada dia hi ha més morts a les carreteres, cada dia es mengen coses més dolentes, cada dia tothom s’entén menys. Però quan un pregunta com va tot, tothom contesta invariablement: «Anar fent!»

  • Josep Pla oral, a cura de Josep Valls (Barcelona: Acontravent, 2011), pàg. 41

Mot relacionat