Una proposició de correcció

 

Els mots enviats aquesta setmana acaben tots així: «El mot d’avui és una proposta de…», o bé: «Propostes que fan els subscriptors i seguidors de RodaMots…».

Primera observació:

El mot proposta no existeix a Elna. Nosaltres diem proposició.

Primera acció reflexa:

Consultar el CIVAL (http://cival.avl.gva.es/cival/buscador.jsp): d’això se’n diu una consultació i no pas una consulta, que és un hispanisme.

Primera aparició del mot proposta al CIVAL: 1935

Primera aparició del mot proposició al CIVAL: 1280

Primera conclusió immediata:

El mot proposta és un hispanisme introduït modernament a la llengua catalana

Segona acció reflexa:

Consultar el DCVB (https://dcvb.iec.cat/).

El DCVB ens diu, de manera políticament correcta: «Etimologia: forma femenina del participi passat de propondre».

Tercera acció reflexa:

Consultar el GDLC (http://www.diccionari.cat/).

El GDLC afirma, sense vergonya: «del llatí proposĭtus, -a, -um, participi de proponĕre ‘proposar’». Això és una etimologia copiada directament d’un diccionari de castellà. És falsa (o incompleta) en un diccionari de català.

Segona conclusió immediata:

El GDLC ens vol fer creure que, al segle XX, els catalans van fer derivar el mot proposta del llatí proposita.

En realitat, d’exemples similars al de proposta el diccionari n’és ple. Jo hi veig l’expressió d’una voluntat superior d’amagar els hispanismes.

Qüestions:

      • Per què els diccionaris actuals no diuen pas la veritat?
      • Per què no diuen pas que proposta és l’adaptació catalana del castellà propuesta (de fet, amb proposta/propondre, el català va copiar el castellà propuesta/proponer per servilisme lingüístic en un moment en què el verb català propondre ja havia desaparegut del parlar de cada dia i ja havia estat reemplaçat pel verb proposar)?
      • Per què ningú no fa una neteja seriosa dels diccionaris actuals?

 
Conclusió:

M’agradaria que a RodaMots tinguéssiu el coratge d’escriure: «el mot d’avui és una proposició de…». Si nosaltres no mostrem pas l’exemple, qui ho farà?

 
Joan Bosch
Elna (Rosselló), 15 d’abril del 2022