Genuïnitat de l’expressió ‘besa’m el cul’

Alguns seguidors de RodaMots han enviat missatges d’estranyesa perquè pensen que aquesta expressió és un calc de l’anglès kiss my ass.

Però apareix al Diccionari català valencià balear d’Alcover i Moll, publicat entre el 1930 i el 1962, i poc suspecte de ser permeable als calcs de l’anglès:

Besar el cul a qualcú: subjectar-s’hi servilment o adular-lo amb mires interessades. Besa’m el cul!: expressió grossera amb què es manifesta a qualcú la disconformitat amb el que ha fet o dit. Besa’m el cul i vine a casa: es diu parlant d’aquells qui volen que els facin favors i que els facin així com volen, encara que causin molèstia a qui els fa (Olot). Besar el cul al negre: diuen que en entrar a un poble on no han estat mai, han de besar el cul al negre (Llofriu).

El Diccionari de veus populars i marineres d’Esteve Fàbregas i Barri (Pòrtic, 1985) recull la variant besa’m la ullera! «Forma grossera d’engegar algú a mal viatge o de mostrar disconformitat. ¿Ara vols que vagi amb tu a pescar? Besa’m la ullera!». Ullera és una forma popular o vulgar per a designar l’anus.

El paremiòleg Víctor Pàmies i Riudor afegeix:

Hi ha moltes expressions referides a besar el cul a algú o alguna cosa en català i besar-li el cul, amb el sentit d’humiliar-se o mostrar servitud, està recollit en un grapat de repertoris.

Besa’m el cul! és una expressió grollera però amb cert ús i variants. La imatge de besar el cul és molt coneguda en el nostre àmbit. Anirem a Barcelona a besar el cul a la mona, Anar a besar el cul de la lleona (a Girona), Besar-li el cul a Judes (ponderatiu de baixesa i humiliació)…

Apareix també en molts retrucs i tornaveus, com ara: Quant són un i un? Un i un són dos. —Besa-li el cul al gosQuè hora és? —La mateixa d’ahir a estes hores. —Besa-me lo cul i guarda-me les vores, o encara (de Vinaròs): Catacloc, catacloc figueroles. Besa’m lo cul per totes les vores.

 

Mot relacionat