Fer un barret

A Gandia, comarca de la Safor, és molt habitual dir l’expressió fer un barret, que a casa nostra vol dir ‘xarrar més o menys llargament amb una altra persona’; si la cosa s’allarga en excés, llavors podem escoltar en un barret ha matat un sant.
—Doménec Canet i Escolano (Gandia)

A Alcoi també es fa servir l’expressió equivalent fer una barcella o fer barcelles: M’he trobat pel carrer a la senyora Hermínia, la modista, i hem fet una barcella de més d’una hora.

Mot relacionat