Fer el negoci de Na Peix frit

A les Illes tenen una altra expressió per indicar el mateix negoci que el d’en Robert amb les cabres, com ens recorden alguns subscriptors:

Una altra expressió semblant: fer el negoci de na Peix Frit. Emprada a Menorca. No sé qui devia esser na Peix Frit.
   —Xavier Seguí Puntas (Es Castell, Menorca)

A Eivissa no s’utilitza aquest refrany, sinó el negoci de na Peix-frit, que el venia a quatre i el comprava a sis. Normalment només s’empra la primera part, «el negoci de na Peix-frit».
   —Paula Ramon Vingut (Sant Antoni, Eivissa)

El Diccionari català-valencià-balear recull fer el negoci de Na Peix frit com un mal negoci: «Conten que Na Peix-frit comprava el peix a dotze, el fregia i després el venia a sis». Però aquí recullen una versió una mica diferent d’aquest negoci: sembla que na Peix Frit no era tan ximple…

Torneu a el negoci d’en Robert amb les cabres

Mot relacionat