Trinxet, trinxet, ja s’ha curat el xiquet

 

Eugeni S. Reig

 

Fórmula màgica per a sanar que es diu als xiquets que han rebut un colp no gaire gran o s’han fet una ferideta de poca importància, a fi d’aconhortar-los, donar-los seguretat i tranquil·litat i aconseguir que deixen de plorar.

(El xiquet cridant fort i plorant) —Papa, el cosinet m’ha pegat un pessic en el bracet. ¡Mira què m’ha fet, mira què m’ha fet!
(El pare, passant la mà per damunt del braç del xiquet i besant-lo) —Això no és res. Trinxet, trinxet, ja s’ha curat el xiquet. Au, a jugar.

Malgrat que la paraula trinxet que apareix en aquesta fórmula significa ‘ferida feta al cap, especialment la produïda per un objecte contundent’, la fórmula en qüestió s’usa per a qualsevol tipus de ferideta, contusió, blaüra, etc.

També s’usen en valencià altres fórmules per a sanar equivalents a l’estudiada en les quals apareix l’expressió rabo de gat, denominació popular valenciana de l’espècie Sideritis leucantha, planta medicinal la infusió de la qual s’usa com a vulnerària: cura sana, mala gana, rabo de gat, ja s’ha curat; cura, cura, mançanura, rabo de gat, ja s’ha curat; rabo de gos, rabo de gat, ja està curat (o ja s’ha curat).

Eugeni S. Reig, El valencià de sempre (Alzira: Bromera, 2015), pàg. 789