Escanyapobres! Cretins! Caragirats!

 
Ninot de Miquel Ferreres publicat originàriament a El Periódico de Catalunya
el 3 de juny del 2005, sembla que el temps no passi…

Mot relacionat