Ens han ben emblanquinat!

Els mallorquins Joan Manuel Pérez i Pinya i Elionor Rincón Malondra ens recorden que un dels sentits figurats d’emblanquinar a Mallorca i Menorca encara és ben viu i popular: «No m’emblanquinis!» (=no em prenguis el pèl, no m’enredis). Segons l’Alcover-Moll, emblanquinar també és «enganar amb bones paraules: T’han ben emblanquinat! “Aquella santa al·lota no volgué destapar es seu homo perque ja va veure que qualcú l’havia emblanquinat posant-li a ella qualque calúmnia”, Alcover Rond.».

Torneu a emblanquinar

Mot relacionat