Enigmot I: desllorigador

 

Rodamotaires del món,

D’entrada, moltes gràcies a tot(e)s pel vostre interès en el concurs de la setmana passada! Hem rebut un munt de respostes (un total de 62). Sentim no haver donat respostes individualitzades a tots els missatges rebuts, però no hauríem donat l’abast!

Us recordem els mots enviats:

dilluns: CAMAL – dimarts: BAULA – dimecres: ESPINADA – dijous: RECUINA – divendres: CAPÇADA

La pregunta era: quin mot NO encaixa amb els altres quatre i PER QUÈ?

Les bases completes de participació les teníeu aquí, com constava al peu de tots els missatges de la setmana:

http://rodamots.cat/escreix/enigmot-novembre-2004-bases/

El mateix dilluns ja vam rebre un missatge entusiàstic de Carles Marín, de Castelló, que ens aventurava una possible resposta de l’enigma: el tema de la setmana seria «mots que no rimen amb ramal» i, evidentment, el mot que aleshores no encaixaria amb els altres quatre seria justament CAMAL, enviat dilluns. Un intent enginyós, però que no s’ajusta exactament al que demanàvem a les bases (recordeu que hi constava una precisió: «quin és el mot que no encaixa semànticament amb els altres?»).

Dimecres ja teníem un parell de propostes més. Xavier Giol Abril, de Manresa, ens deia que el tema era «parts del cos» i que el que no formava part del conjunt era BAULA. L’espinada és una part del cos, efectivament… però i el camal? Bé, potser en el futur naixeran persones amb els camals incorporats, però de moment haurem de parar més atenció a les definicions dels mots!

Andreu Galan i Martí, d’Alboraia (l’Horta), va per bon camí: «Dels tres mots que heu enviat fins ara, n’hi ha dos que, en repetir-se, conformen un altre element. Per exemple, dos camals confomen un pantaló, i un conjunt de baules unides conforma una cadena. El mot espinada, en canvi, és un mot que en si constitueix la unió de diversos elements. Així, tindrem que un conjunt de vèrtebres conformen una espinada. Per tant, considere que el mot sobrer és ESPINADA, ja que representa “un conjunt” i no “una part”, com sí que ocorre amb camal i baula….». El raonament és impecable, però encara faltaven dos mots per enviar (recuina i capçada) que invalidarien aquesta teoria de les repeticions. Llàstima!

(L’endemà, Marta Pallàs, de Barcelona, perfeccionava una proposta en aquest sentit: «ESPINADA no encaixa amb els altres mots i el motiu és que es tracta d’un tot i en canvi la resta són parts o porcions un concepte més ampli». El tema va per aquí, però el fet que l’espinada no hi encaixi perquè és un tot és discutible, ja que també pot ser una part d’un tot més ampli: l’esquelet o el cos, no?)

Dijous, amb quatre mots enviats, ja vam rebre nou propostes més. Beatriu Defior i Barcons, des de les Illes, proposava el següent: «El tema d’aquesta setmana crec que és el fet que tots siguin derivats (camAL, espinADA, REcuina), llevat de BAULA. Esper que el mot de demà no desmunti la meva teoria!» No la devia desmuntar: el mot de divendres era capçada, que podríem considerar doblement derivat, ja que prové de capça i, aquesta, probablement del llatí caput (‘cap’). Un cop més, la teoria és bona, però recordeu que el lligam havia de ser semàntic i no morfològic. (En aquesta mateixa línia, l’endemà vam rebre diverses respostes que sostenien que CAMAL era el mot espuri perquè era l’únic mot masculí del grup. Hauria estat massa fàcil, no us sembla? En canvi, posats a fer, ningú no s’ha fixat que CAMAL és també l’únic mot agut i que no acaba en ‘a’!)

Ingrid Vila, de Barcelona, dijous també arribava a una conclusió semblant: «La que no correspon és BAULA, que és una paraula fruit d’una evolució, però no de la formació mitjançant sufixos o prefixos com les altres tres». Posteriorment altres concursants (fins a un total d’onze) subscriurien aquesta teoria.

Altres propostes de dijous optaven per fixar-se en la forma dels objectes. Així, Ferran Garcia, de València, deia que «camal, baula i recuina són objectes que presenten un sinus o cavitat interior i l’ESPINADA no» (ep! però i les vèrtebres que formen l’espinada?), mentre que amb un argument similar, Caterina Roma arribava a una conclusió diferent: «RECUINA no encaixa amb els altres mots de la setmana perquè no és una estructura circular amb forat per on hi passa alguna cosa». Molt perspicaç, però, un cop més, el mot de divendres (capçada) faria trontollar aquestes hipòtesis.

Tatxan, tatxan! And the winner is… Si heu arribat fins aquí, teniu tot el dret de preguntar-vos quina era la solució correcta. De fet, la primera resposta correcta ens va arribar ja dijous a les 21:04, és a dir, quan encara faltaven unes hores perquè es fes públic el cinquè i darrer mot de la sèrie. La guanyadora és Inés de Fez Contreras, de València, que va enviar aquest missatge:

«Crec que el mot que no encaixa és RECUINA, perquè la resta són parts d’un tot (espinada una part del cos, camal una part del pantaló, baula una part de la cadena) i recuina no forma part de la cuina, sinó que es troba separada d’aquesta.»

Molt ben observat! Doncs és tan senzill com això. La demostració d’aquest argument és que no s’entén un pantaló sense camals, una cadena sense baules, un esquelet sense espinada i un arbre sense capçada, però en canvi sí que s’entén una cuina sense recuina. O, dit d’una altra manera: la recuina no és necessària o imprescindible per al tot (i el «tot» en aquest cas pot ser la cuina o bé el conjunt de la casa amb totes les seves estances), mentre que la resta d’objectes sí que són necessaris i imprescindibles perquè el seu «tot» respectiu (pantaló, cadena, esquelet, arbre) tingui sentit com a tal.

Molts altres han intuït que el tema anava de parts i conjunts, però o bé no han encertat el mot (alguns s’han decantat per CAMAL, molts per ESPINADA) o bé no han definit prou bé el tema. O bé sí que ho han endevinat tot correctament, però la seva resposta, malauradament, ha arribat més tard que la d’Inés (tots els altres encertants van ser més prudents i van enviar la resposta divendres). El mèrit de la guanyadora, doncs, és haver endevinat el tema quan encara no s’havien enviat tots cinc mots (i l’endemà es va ratificar en la seva hipòtesi).

Força gent ha suposat que la recuina formava part de la cuina, però si llegíeu atentament la definició deia «Peça annexa a la cuina…». En canvi, tots els altres mots sí que formen part del seu «tot» respectiu.

Els altres rodamotaires que han resolt l’enigma (per ordre d’arribada de la seva resposta) han estat Tomàs Escofet (Vilanova i la Geltrú), Ramon Torrents (Barcelona), Teresa Casanellas (Alt Penedès), Montse Fernández Villanueva, Carme Prats Alfonso (Barcelona), Jaume Altimira Palau (Sabadell), Carme Valbuena Fernández (Bétera), Ernest Anyó i Sanz (Alfarb) i Montserrat i Ernest José (Barcelona).

Com vèiem més amunt, l’espinada ha causat una certa confusió, ja que d’una banda és un «tot» o un «conjunt» (format per les vèrtebres) però, de l’altra, és una part (de l’esquelet). Algunes respostes l’han assenyalat com el mot que no encaixava, però calia fixar-se que una espinada, tot i ser un conjunt de vèrtebres, no és un «tot» en si mateix ja que el tot és el conjunt al qual dóna sentit i del qual forma part, l’esquelet (o el cos). Amb capçada passa una cosa semblant, ja que és alhora un conjunt (de branques) i una part (de l’arbre).

Voldríem fer referència aquí a algunes respostes curioses que hem rebut. La més original i elaborada és la d’Amaia Crespo Costa, de València, que considera que el que tenen en comú els mots és que tots «estan adherits a alguna cosa o subjecten alguna cosa. Llavors el que els diferenciaria seria el material: espinada, baula, camal i recuina estan fets de ferro o poden estar-ho (recuina a més, pot contenir estris que estiguen fets de ferro), excepte CAPÇADA, que és la que pense que no quadra amb la resta». És clar que cadascun d’aquests mots pot tenir diverses accepcions i que en altres sentits que els que indicàvem als missatges és cert que podrien estar fets de ferro, però considerar com a vàlides accepcions secundàries respecte a les explicitades seria fer una mica de trampa, no? De tota manera, és un esforç prou enginyós! (Si voleu veure altres accepcions dels mots enviats podeu buscar-les al Diccionari català-valencià-balear)

La proposta de Vicenta Vila, de Palma de Mallorca, també és interessant: «Crec que la paraula que no encaixa amb les altres és BAULA. Les cinc paraules tenen en comú que designen coses que contenen coses a l’interior: el camal, la cama; la baula, una altra baula; l’espinada, la medul·la; la recuina, estris i atuells, i la capçada, branques i fulles. Però l’única paraula que designa quelcom que pot contenir quelcom d’igual és la baula». Ben observat! Tot i que el concepte de contenidor («contenen coses a l’interior») és una mica esmunyedís, sobretot pel que fa a termes com la capçada i la mateixa baula. No és del tot clar si podríem afirmar amb propietat que una baula conté una altra baula.

David Carles Brescolí, des del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens fa arribar una resposta ben científica: «CAMAL és l’única paraula que té un simètric de la mateixa mida»… i aclareix: «les altres quatre paraules corresponen a una successió d’elements, mentre que camal té el seu parell». Bé, no sabem si «successió d’elements» és la millor expressió per referir-se a termes com ara recuina o espinada, però sí que és cert que el camal és l’únic que té una parella, i només una (l’altre camal). El que seria més complex és definir què aplega els altres quatre mots d’una manera plausible. De tota manera, bona pensada!

Podríem considerar correctes aquestes respostes alternatives? Potser sí… però com que també ho és la resposta guanyadora, continuaria guanyant perquè en tot cas va ser la primera resposta de totes les possibles respostes correctes que va arribar a la nostra bústia!

Sentim no haver esmentat tots els participants, però amb tantes respostes rebudes faríem aquest missatge encara més llarg del que és!

Per acabar, Cris Antillach, de Tarragona, ens va suggerir que el guanyador del concurs, en lloc de ser el primer a endevinar la resposta correcta, es decidís per un sorteig entre totes les respostes correctes rebudes a temps. Això plantejaria alguns problemes logístics, com ara decidir com es faria el sorteig i qui en garantiria la neutralitat… Algun notari voluntari entre els subscriptors? D’altra banda, un sorteig seria més just? També té el seu mèrit ser el primer a descobrir un enigma, no us sembla?

Res més: felicitats per a la guanyadora (que properament rebrà al seu domicili un exemplar del Diccionari de sinònims de frases fetes, de M. Teresa Espinal, gentilesa de Publicacions de l’Abadia de Montserrat) i gràcies un cop més a tots per la vostra participació i el vostre entusiasme!

Jordi Palou
RodaMots

PS Un agraïment especial també a  Màrius Serra, que amb l’article que va publicar dijous al suplement de cultura de l’Avui va contribuir a difondre ‘Cada dia un mot’ i, al mateix temps, a suscitar interès per l’enigma de la setmana.

El 29 de desembre del 2004 es va enviar als subscriptors una versió resumida d’aquest text.

El  Diccionari de sinònims de frases fetes, de M. Teresa Espinal, s’ofereix a la guanyadora per gentilesa de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

ESTADÍSTIQUES

Subscriptors de ‘Cada dia un mot’ (28/11/04) … 3.303

Subscriptors que han enviat una resposta … 62

Encertants (paraula que no encaixa+tema) … 11 (17,7%)

Encerten el tema però no el mot que no hi encaixa … 20 (32,3%)

Segona opció més votada: BAULA (perquè no és un mot derivat com els altres) … 11 (17,7%)

Mot que no encaixa amb els altres (vots rebuts per cada opció):

ESPINADA … 17 (27,4%)

RECUINA … 16 (25,8%)

BAULA … 14 (22,6%)

CAMAL … 8 (12,9%)

CAPÇADA … 7 (11,3%)