Enguany, en perill d’extinció?

El principi de l’economia lingüística no cotitza en borsa però és universal, i diu més o menys així: en cas de dues o més solucions per expressar la mateixa idea, el parlant tendeix de manera natural a preferir la més breu (tant si parlem d’oracions com de lèxic). Sabut això, quin deu ser el poderós principi que fa que per designar l’any en curs prevalgui la forma extensa aquest any en lloc de la sintètica enguany? («Antany morí es mul i enguany li put es cul», es diu a Mallorca per rebatre una queixa massa tardana).

Pau Vidal, En perill d’extinció. 100 paraules per salvar (Barcelona: Empúries, 2005)

Mot relacionat