En Sísif pregunta si cal fer un biòpic de la vida d’en Llufa


[biòpic]

   Publicat a El Punt el 31 de març del 2004 — © Jordi Soler

Torneu a biòpic