En Sísif no es refia de la burra del seu amic


[refiar-se 1]

———————————————————————————

[refiar-se 2]

   Tires publicades a El Punt el 12 de maig del 2005 i el 20 de novembre del 2011, respectivament — © Jordi Soler

refiar-se · escarrassar-se · desar