En Sísif hi veu d’una hora lluny 

Publicat a El Punt el 20 de setembre del 2007 — © Jordi Soler

 

Mot relacionat