Els penellons: cultura popular

La farmacopea popular per al guariment dels penellons (anomenats sedes a les Balears i prunyons a València) no disposa de gaire remeis, i encara estan poc acreditats. Diuen que per als penellons, res va tan bé com la flor de l’esparcet ben tendre (Catalana, ii, 163). En general, els remeis que es donen vulgarment contra els penellons, són humorístics, a base de coses pròpies de l’estiu, és a dir, del temps en què ningú té penellons perquè no fa fred. Uns diuen que el remei millor per als penellons és l’aigua de Maig; altres, la pols del Corpus o del dia de Sant Joan (que s’escauen al mes de juny). «Ungüent de juliol mata els penellons». «Qui els penellons guarir-se vol, unti’ls amb saliva de juliol».

Diccionari català valencià balear, penelló

Mot relacionat