De quatre grapes al Rosselló

Segons ens informa en Joan Bosch des de Tolosa de Llenguadoc, l’equivalent rossellonès de «de quatre grapes» és de garripautes (o de garripautis): «Aquest i en Quimet es posaven de garripautis, parant l’orella arran de terra», J. S. Pons, «El mas encantat», dins Llibre de les set sivelles (1956).

Mot relacionat