child’s play

child’s playjoc de poques taules, cosa fàcil de resoldre
For him it was child’s play to run roughshod over his oponent.
Per a ell va ser joc de poques taules deixar el seu adversari de panxa enlaire.

Origen: 1405. Literalment, joc de nens. Originàriament la dita era child’s game (també, joc de nens); vet aquí una citació de Chaucer del segle XIV: I warne yow wel, it is no childes pley To take a wyf withouten auysement = Us aviso, no és cap joc de nens, casar-se sense pensar-s’hi bé.

Sinònims: En són sinònims a breeze/cinch (lit.: una brisa, una cingla) i duck soup (lit.: sopa d’ànec).

Nota lèxica: Esmentem l’expressió run/ride roughshod over (tractar a baqueta, tractar amb una gran severitat).

Lou Hevly, An Idiom a Day. 366 dites angleses corresponents
a dites catalanes
(Manresa: Parcir, 2020), pàg. 36-37

Mot relacionat