Capça, capsa… i caixa

Capça, capsa

El meu pare (Rosselló) deia «una capça de blat dindi» quan parlava de la panotxa de blat de moro sense esgranar i «capçot» quan parlava de la mateixa panotxa però esgranada.
   Abans els peirers empraven els capçots com a reble en algunes construccions perquè és lleuger, barat i el guix s’hi enganxa bé. Per exemple, en posaven dins els sostres dels guarda-robes o bé sota els escalons de les escales. Generalment en posaven on no es podia posar canyís.
   —Joan Bosch (Elna, Rosselló)

• • •

Aquestes dues paraules són homòfones, sonen igual en català, però els seus significats no estan relacionats. En el primer cas, capça està relacionat amb el verb capçar, ‘reforçar el cap o extrem d’alguna cosa’, o sigui que el seu sentit té a veure amb cap. Parlem de la capça d’una coliflor, la capça d’un bròquil, per referir-nos a la massa que formen el cap del tronxo i les fulles apinyades d’aquestes i altres hortalisses.

I al seu torn, la capsa és un receptacle més aviat petit, que pot ser de material rígid o flexible i de forma variable: Una capsa de bombons, de pastilles… (La caixa, en canvi, és un recipient gros, en forma de paral·lelepípede i fet de material rígid, en general de fusta. Se sol fer servir com a embalatge. Una caixa de fruita, de cabals…)

  • David Paloma i Albert Rico, No et confonguis! Diccionari de mots que es confonen (Barcelona: Empúries, 2005)

Mot relacionat