Ausiàs March i l’ase de Buridan

Així com cell qui desitja vianda
per apagar sa perillosa fam
e veu dos poms de fruit en un bell ram
e son desig egualment los demanda,
no’l complirà fins part haja elegida
sí que’l desig vers l’un fruit se decant,
així m’ha pres, dues dones amant,
mas elegesc per haver d’amor vida.

—Ausiàs March, poema IV

Mot relacionat