Trencadissa

 

August Bover

 

Ajaçat entre llençols
acunçats prop de Vinçà,
esquinçats a Maçanet
i apedaçats a Flaçà,
un francmaçó d’Arboçols
esperançat agençava,
amb esforç, un cançoner
fet amb cançons de Provença
i alguns romanços de França
percaçats, en aparença,
entre Puçol i l’Arboç,
solaç d’una amistançada
capaç de fer-lo feliç,
dolça com fruita niçarda,
dins d’uns calçons de Pollença
amb llaços ribagorçans.

Cloc! (Tarragona: Arola, 2014)