Manoi, que n’és de bo, aquest barret!

Mot relacionat