Girar full, *passar pàgina, passar pantalla

 

Albert Pla Nualart

 

Girar full a ‘passar pàgina’

Podem girar o passar els fulls o pàgines d’un llibre, però quan un sentit literal cristal·litza en un de figurat i esdevé gir idiomàtic, només es pot dir d’una manera. És el cas de girar full, que tant vol dir canviar de tema com oblidar el passat. El francès en diu tourner la page, l’anglès turn over a new leaf i el castellà pasar página. I és aquest últim gir, calcat pel català, el que fa fortuna entre polítics i mitjans. El gust d’una llengua, com el d’un plat, no depèn tant dels ingredients com de la manera com es combinen. Per més que passar i pàgina siguin catalans, passar pàgina és un calc innecessari perquè girar full vol dir el mateix i és el que sempre s’havia dit. I, ja posats a fer, caldria acceptar girar full amb complement i decidir si girem full a un tema o bé d’un tema. Però, d’entrada, si girem full a passar pàgina ja farem prou.

Avui, 26 de febrer del 2010

 

[…] No és cap paradoxa que ja no parlem de girar full sinó de passar pantalla. Passar pantalla és força més que la digitalització de l’altra metàfora, no és un simple canvi de tema: és el salt qualitatiu quan puges de nivell en un videojoc… i no escapa al perill de confondre el món real i el virtual.

Ara, 10 de maig del 2014

Mot relacionat