Estracs de tant treballar

A l’Alguer en diuen estrac, estraca:

   Quan torna ma muller,
   qui treballa a una botiga de l’Alguer,
   sempre estraca, a mi no me fa cas,
   entra en casa i no me dóna manco un bas.

   Claudio Gabriel Sanna, «L’home de casa»

Torneu a estragat, -ada

Mot relacionat