Els mots de RodaMots roden a l’IES Llucmajor

 

A l’últim enigmot que vam convocar (vegeu aquí els cinc mots i aquí el desllorigador de l’enigma), la Marga Ballester, professora de català a l’IES Llucmajor de Mallorca, va fer-hi participar els seus alumnes de 1r d’ESO, que havien estat treballant amb les paraules i expressions de RodaMots des del començament de curs.

«Projectàvem a la pissarra digital la paraula que enviàveu cada dia, amb l’objectiu que l’endemà cada alumne em dugués una frase amb aquesta paraula. De seguida s’engrescaren! Perquè, a més a més, la relacionem amb els continguts que estem treballant. Didàcticament ha estat molt motivador, esperar quin seria el mot del dia per treballar-hi. Escriure el mot a la pissarra i tots dir: i això què significa? I jo esperau, esperau!! Han enriquit el seu lèxic d’una manera quasi lúdica.»

Al final del curs, cada alumne ha triat una paraula de les que han treballat, la que més els ha agradat pel motiu que sigui, l’han retolada i ens han enviat aquestes fotos. Moltes gràcies, llucmajorers! Salut i mots!

 

IES-Llucmajor-mots

 

IES-Llucmajor-1rD

 

IES-Llucmajor-1rC IES-Llucmajor-1rB