El bany maria

 

El bany maria també proporciona un escalfament més uniforme, ja que el recipient està gairebé envoltat d’un líquid a una temperatura força semblant en tots els seus punts. El procés s’anomenà balneum Mariae en llatí i d’aquí va passar al francès bain de Marie i després a altres llengües europees.

El bany maria s’utilitza en diversos processos de laboratori. La temperatura d’escalfament no pot superar la del punt d’ebullició del líquid que hi posem. En el cas de l’aigua i en condicions normals, és de cent graus. Però si cal escalfar al bany maria a una temperatura superior n’hi ha prou amb utilitzar un altre líquid que tingui un punt d’ebullició més alt.

  • Xavier Duran, Les històries que les paraules amaguen (Barcelona: Mina, 2007), pàg. 32

Mot relacionat